Daxili qaydalar
İnsan resurslarının idarə edilməsi konsepsiyası
Ətrfalı...
İnformasiya təhlükəsizliyi qaydaları
Ətrfalı...
Depozitar sistemində qiymətli kağızların saxlanılmasına dair Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin daxili Qaydaları
Ətrfalı...
Depozitar sistemində qiymətli kağızların ötürülməsi Qaydaları
Ətrfalı...
Depozitar sistemində hesabların açılması bağlanması və idarə edilməsi Qaydaları
Ətrfalı...
Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Üzvlük Qaydaları
Ətrfalı...
İSİN kodların verilməsi Qaydaları
Ətrfalı...
Xidmət haqlarının ödənilməsinə dair Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin daxili Qaydaları
Ətrfalı...
Qiymətli kağız mülkiyyətçilərinin reyestrinin formalaşdırılması və aparılması
Ətrfalı...
Qiymətli kağızların girovunun qeydiyyatı, ona xitam verilməsi və girov predmetinə tutmanın yönəldilməsinə dair
Ətrfalı...
Əlavə #1 (Girov)
Ətrfalı...
Əlavə #1 (ötürülmə)
Ətrfalı...
Əlavə #2 (Girov)
Ətrfalı...
Əlavə #2 (ötürülmə)
Ətrfalı...
Əlavə #3 (girov)
Ətrfalı...
Əlavə #3 (ötürülmə)
Ətrfalı...
Forma #1 (hesabların açılması)
Ətrfalı...
Forma #2 (hesabların açılması)
Ətrfalı...
Etik davranış qaydaları
Ətrfalı...
İşçilərinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi sistemi üzrə qaydalar
Ətrfalı...
Işə qəbul qaydaları
Ətrfalı...
Motivasiya qaydaları
Ətrfalı...
işə qəbul üzrə daxili Qaydalarına əlavələr
Ətrfalı...
Depozitar sistemində məlumatların qorunması və verilməsi
Ətrfalı...