Strateji baxış və missiya

Strateji baxış:

 

Nüfuzlu beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə hərtərəfli işgüzar əlaqələrin qurulmasını təmin edən, qanunvericilik bazasının mütəmadi olaraq təkmilləşdirilməsi və müvafiq institusional potensialın gücləndirilməsi istiqamətində zəruri tədbirləri həyata keçirən və hər bir müştərinin hüquqlarını qorumaqla yanaşı, korporativ idarəetmə prinsiplərinə və maliyyə şəffaflığına əsaslanaraq qiymətli kağızlarla bağlı əməliyyatların daima yüksələn standartlarını tətbiq edən habelə, müasir və keyfiyyətli depozitar, reyestrsaxlayıcı və xidmətlərinin göstərilməsini əsas prioritetləri sıralarına daxil edən, mərkəzi institusional quruma çevrilməkdir.

 

Missiya:

 

Müasir texnologiyaları tətbiq etməklə, beynəlxalq standartlara uyğun, daxili və xarici ödəniş sistemlərinə inteqrasiya edilmiş əməliyyat-hesablaşma sistemlərinə malik olan, müştərilərinin keyfiyyət baxımından ən yüksək, xərclər baxımından isə optimal tələblərini nəzərə alan vahid depozitar xidmətlərinin göstərilməsidir.”