Tərəfdaşlarımız

Rusiya Hesablaşma Depozitarı

www.nsd.ru

Ukrayna Qiymətli Kağızlar üzrə Mərkəzi Depozitarı

www.csd.ua

Belarusiya Qiymətli Kağızlar üzrə Mərkəzi Depozitarı

www.centraldepo.by

Qazaxıstan Qiymətli Kağızlar üzrə Mərkəzi Depozitarı

www.kacd.kz

Özbəkistan Qiymətli Kağızlar üzrə Mərkəzi Depozitarı

www.deponet.uz

Qırğızıstan Mərkəzi Depozitarı

www.cds.kg

Rumıniya Mərkəzi Depozitarı

www.roclear.eu

Polşa Qiymətli Kağızlar üzrə Mərkəzi Depozitarı

www.kdpw.pl

Yunanıstan Mərkəzi Depozitarı

www.helex.gr

Türkiyə Mərkəzi Depozitarı

www.mkk.com.tr

Takasbank

www.takasbank.com.tr

SWIFT

www.swift.com

Gürcüstan Mərkəzi Depozitarı

www.gcsd.ge