FATCA üzrə anketlər
ABŞ fiziki şəxslərinin müəyyən edilməsi üçün özünüqiymətləndirmə anketi (FATCA)
Ətrfalı...
ABŞ fiziki şəxslərinin müəyyən edilməsi üçün özünüqiymətləndirmə anketinin doldurulma qaydaları (FATCA)
Ətrfalı...
ABŞ hüquqi şəxslərinin müəyyən edilməsi üçün özünüqiymətləndirmə anketi (FATCA)
Ətrfalı...
ABŞ hüquqi şəxslərinin müəyyən edilməsi üçün özünüqiymətləndirmə anketinin doldurulma qaydaları(FATCA)
Ətrfalı...