Təkrar bazarda qiymətli kağızlar üzrə əqdlərin qeydiyyatı
Səhmlər üzrə:
Əqdin məbləği:
Xidmət haqqı: (AZN)
İstiqrazlar üzrə:
Əqdin məbləği:
Xidmət haqqı: (AZN)

Qeyd 1: Səhmlər üzrə əqdlərin qeydiyyatına görə xidmət haqqı səhmlərin alqı-satqısı və ya digər yolla mülkiyyət hüququnun dəyişməsinə görə hər bir əqd üzrə əqdin ümumi məbləğindən və əqdin ümumi məbləği alqı-satqı müqaviləsində göstərilmiş qiymətlə, lakin qiymətli kağızın nominal dəyərindən aşağı olmayaraq müəyyən edilir.

Qeyd 2: Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılan istiqrazlar və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının notları üzrə əqdlərin qeydiyyatı üçün xidmət haqqı nəzərdə tutulmayıb.

Qeyd 3: Korporativ istiqrazlar üzrə əqdlərin qeydiyyatına görə xidmət haqqı istiqrazların alqı-satqısı və ya digər yolla mülkiyyət hüququnun dəyişməsinə görə hər bir əqd üzrə əqdin ümumi məbləğinin 0,025% həcmində (3 AZN-dən aşağı, 250 AZN-dən yuxarı olmamaq şərtilə) müəyyən edilir.