Ad: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi

VÖEN: 9900012631

 

Bankın adı: "NBC Bank" ASC

Bankın kodu: 505345

Bank VÖEN: 1700130681

Müxbir hesab: AZ93NABZ01350100000000045944  

S.W.I.F.T: NBCBAZ22     

Təşkilatın h/h: AZ41NBCB3509099AZN0000000020